Drenere betyr å fjerne vann, eller å lede bort vann. I forhold til bygninger handler det om å lede vann og annen væske bort fra grunnmuren. Fukt i grunnmuren fører over tid til sopp og råte, og er svært skadelig for bomiljø. Ved dreneringsfeil viser seg ofte i rom under terreng ved kjellerlukt, fuktig luft eller fuktmerker. Dersom hvor muren er synlig fra innsiden vil fuktgjennomgang vise seg ved hvite avleiringer, såkalte ”saltutslag”.  Normal forventet levetid på drenering er fra 20 til 60 år.

Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år vil dermed drenssvikt kunne være forventbart. At det nylig er gjennomført en drenering er imidlertid noe man vil kunne legge ved dokumentasjon på i et prospekt og en takstrapport, og som på den måten vil kunne spille positivt på prisen ved et eventuelt salg av boligen. Ved kjøp av bolig bør interessenter derfor undersøke dreneringens alder og om det eventuelt er gjort dreneringstiltak siden byggeåret.  Men når virkeligheten er en annen og vannet samler seg inn mot grunnmuren, oppstår det et akutt behov for å lede vannet bort. En enkel dreneringgrøft kan være løsningen.  En dreneringgrøft, eller infiltrasjonsgrøft, som det også heter, må bygges nitti grader på vannets fallretning, og slik at terrenget har et svakt fall mot grøften.