Massetransport

Vi hjelper deg både med å få transportert masser inn og ut av ditt prosjekt.Vi skaffer ulike fyllmasser.  jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.

Vi stiller med gravemaskin i rett størrelse og sørger for at jobben går raskt og effektivt.