Går du med tanker om å starte opp med et graveprosjekt?

La oss dele erfaringer om hvordan du får prosjektet ditt itl å bli vellykket fra start til slutt.
Ikke gå glipp av tipsene som kan spare deg for penger og sikrer at gravejobben går som planlagt.
Det er flere fallgruver når det gjelder graving, la oss ta deg gjennom de vanligste

Grunnarbeidet

Grunnarbeidet er nøkkelen for et vellykket byggeprosjekt uavhengig om det er en liten garasje eller en boligblokk.
Hvis grunnarbeidet ikke blir utført korrekt får man typisk setningsskader som er veldig utfordrende å ordne opp i ettertid.

De fleste byggeprosjekter krever graving. Vi utfører både små graveoppdrag hvor vi for eksempel fjerner en voll på en boligtomt og opp til større boligprosjekter.
Det er for gjort å tenke at gravingen er en enkel oppgave, men slik er skjeden. Graving er mye mer komplisert en man skulle tro.
Søknader, gravetillatelser og dokumentasjon er en veldig viktig og stor del av gravejobben. Det har vært flere episoder hvor privatpersoner har fått beskjed om å få gravd opp tomten på nytt pga. manglende dokumentasjon.

 

En standard gravejobb er ofte slik.

 • Befaring på plassen eller via video:
  Vi utfører en befaring å kartlegger hvordan vi skal få oppdraget ditt skal kunne gå i oppfyllelse med de budsjettene dere har.
  Sammen ser vi på jordtype, helling og tilkomst, avstand fra annen bebyggelse og kommunal veg, vegetasjon og infrastruktur i området.
  Etter en befaring vet vi hvordan gravemaskin, utstyr, inngående og utgående masser og antall timer oppdraget vil ta som er nødvendig for å kunne gi en fastpris.

 

 • Papirarbeid og planlegging:
  Får vi stikker graveskuffen  i jorden er det en del dokumenter som må være på plass.
  Vi sender inn gravemelding, innhenter kabelkart, sørge for at nødvendige tillatelse og sender inn santiærmelding hvis oppdraget har med vann, overvann og spillvann å gjøre. Papirarbeidet på en gravejobb er forskjellig i forhold til hvor omfattende jobben er og hvor det skal utføres, naturlig nok er det mer papirarbeid ved graving nærmere en 3 meter fra en kommunal bilvei enn en gravejobb som er på midten av en privat tomt som ikke berører infrastrukturen i området.
  I de tilfeller vi må stenge av deler av et fortau eller en bilvei, utarbeides en skiltplan for omdirigering av myke og harde trafikanter.

 

 • Graving:
  Rett gravemaskin, lastebil og evt. kranbiler blir nå kjørt inn til prosjektet og en eller flere faglige sterke maskinfører setter i gang med arbeidet som er planlagt.
  Graveren fyller ut daglige logg-bøker og tar bilder under hele prosessen for kunne dokumentere arbeidet underveis og i ettertid.
  Under selve gravingen kommer veldig ofte Trondheim Kommune innom for å se til at alle papirer og tillatelser er på plass.
  Ved en gravejobb er det risiko for sagde på liv og eiendom, derfor stilles det store krav til utførende gravefirma.
  Det som er spesielt med graving er at kommunen også krever en ansvarsrett fra byggherre (deg), det vil si at man bør velge et solid og trygt firma som også er her i fremtiden, hvis det skulle oppstå setningsskader i ettertid av en gravejobb går kommunen på byggherre for å få dekket eventuelle utgifter for oppretting hvis utførende firma ikke eksisterer lenger.

 

Hvordan gravejobber utføres ?

En graver utfører en mye mer omfattende oppgave en bare å grave et hull.
Graveren sitt ansvarsomeråde omfatter fundament og grunnarbeid for bygninger, gradering av landskap, sprengningsarbeid, massetransport og andre oppgaver med infrastruktur under bakkenivå.

 • Vann, overvann og spillvann:
  Når det skal utføres arbeid på nye eller eksisterende vann, overvann og spillvansrør også kalt for kloakk og drikkevann er det vanlig å tilkalle et gravefirma.
  Vi i Trondheim VVS har både rørleggere og gravere som effektivt får unna arbeidet for deg. Du slipper å forholde deg til flere firmaer og du kan være trygg på at papirarbeidet både for gravingen og rørleggerarbeidet blir utarbeidet til kommunen. Så å si alle gravejobber krever offentlig dokumentasjon.

 

 • Drenering og isolasjon av kjellervegger:
  Ved høy luftfuktighet i kjelleren, kalkutslag eller fuktopptrekk i betong gulvet eller  i veggene  kan det være problemer med eksisterende drenering.
  Hvis man ønsker å isolere innvendige vegger er det enda større fare for at det oppstår fukt i kjelleren. Vi anbefaler derfor at isolering av kjelleryttervegg skjer på utvendig side. Dette vil redusere kuldebruer, samtidig som det gir en mer fuktsikker konstruksjon.
 • gravearbeid for bebyggelse:
  Graveren er ofte den første som skal inn på en byggeprosjekt.
  Graveren tar seg ofte av rydding av tomten fjerning av overskuddsmasser og opparbeidelse av anleggsveier.
  Uavhengig av hvordan tomten ser ut er det behov for graving, sørg derfor for å ta tidlig kontakt med et seriøst gravefirma når du skal starte i gang med et tilbygg eller et byggeprosjekt.

 

 • Støttemurer og gårdsplasser:
  En bolig kan få et veldig vakkert førsteinntrykk ved valg av rett belegningsstein og mur for nettopp nettopp ditt hus.
  Vi kan være behjelpelig med alt fra vakre herregårssteiner som blir stablet opp for hånd som en støttemur  til større natursteinmurer som krever graveklo og rototilt.
  En vakker støttemur kombinert med en gårdsplass prydet av belegningsstein gjør et eksklusivt og herskapelig innrykk av eiendommen.
 • Har du stubber eller trær du vil bli kvitt?
  En graver er ofte allsidig og har utstyret som skal til for å felle de fleste trær og stubber.
  En slik oppgave kan være søknadspliktig, så undersøk dette sammen med gravefirmaet du ønsker å bruke. Hvis man fjerner et tree som er fredet kan det få store rettslige og økonomiske konsekvenser.  Sørg derfor for å ha tillatelse før oppdraget starter.
 • Hvem betaler for gravingen ?
  I mange tilfeller har man felles stikkeldinger fra kommunal avløpsnett og frem til boligen.
  En tommelfingerregel er at vi som boligeiere eier avløpsledning helt frem til den kobles på til kommunes avløpsrør inkl. selve klaven som står på det kommunale røret.
  Hvis for eksempel to eneboliger har en felles klave og avløpsrør frem til huset er det naturlig at konstansen for vedlikehold skal deles på begge boenhetene.
  Dette er ofte tinglyste dokumenter som kan hentes ut i byarkivet.Vi kan ofte være en uavhengig part som kan hjelpe dere med å finne en løsning for hvordan dere skal fordele kostnadene for utskiftingen eller vedlikeholdet.
  I noen tilfeller er det også ønskelig for boligeiere at fakturaen skal deles i to og sendes til hver enkelt boenhet. Dette er selvsagt noe vi bistår med, men begge parter må være enige i hvordan oppdraget skal faktureres før graveoppdraget starter.  Dette er for å unngå unødvendige diskusjoner i ettertid.

 

Sikkerhet, en viktig faktor ved graving

Ved graving er sikkerhet en viktig del av arbeidsdagen, sikring av arbeidere som skal jobbe i grøften, sikring av anleggsområdet og sikring av grøften er ting graveren hele tiden må ha fokus på under arbeidet. Sikkerhet er også veldig viktig for deg som kunde, da det kan oppstå alvorlige konsekvenser som kan sette deg i økonomisk krise ved grove feil.
Det har vært tilfeller hvor kjellere har blitt undergravd og nærmest falt sammen for at for store området har blitt gravd opp uten sikring og god planlegging.
Vi i Trondheim VVS har god erfaring og vet hvordan vi skal løse nettopp din jobb på en trygg og forsvarlig måte.
Sikkerhet er ikke en ekstra kostnad men en ekstra trygghet.

 

Graving om vinteren, er det mulig ?

Å starte med gravejobben om vinteren er ofte et god alternativ til å få den utført i høysesong typisk Mai – oktober.
Flere gravefirma har bedre tid og er oftere lettere å få tak i. Vi i Trondheim VVS svarer alltid på telefon og bistår deg sommer som vinter, men vi vet at våre konkurrenter kan være vanskelig å få tak i når det høysesong for graving. Fordelen med å grave om vinteren er at tomten ikke blir like berørt som ved graving om sommeren, tunge maskiner kan kjøre over plenen uten at det blir spor og synlige merker i bakken.

bakdelen med vintergraving er at det kan tilkomme kostnader for tining av tele, dette kan utføres med elektriske tinematter, større diesel agregat eller kull som tennes på. Graveren kan foreslå hva som er best i ditt tilfelle.

 

Geoteknisk undersøkelse, en god forsikring?

Det er naturlig å starte med en geoteknisk undersøkelse hvis det er usikkerheter om grunnforholdene på tomten din.
En graver vil ikke kunne garantere for grunnforholdene før en slik undersøkelse er tatt.
Derfor vil det stort sett være et forbehold i et pristilbud at grunnforholdene er tilrettelagt for arbeidet som skal utføres.

En geoteknisk undersøkelse kan være kostbart, undersøk gjerne med din graver om det er nødvendig for ditt prosjekt.
Vi utfører for eksempel aldri geotekniske undersøkelser på reparasjonsarbeid og vedlikehold, men ved oppbygging av en boligtomt er det ofte et forbehold om grunnforhold eller krav om at det blir tatt nødvendige undersøkelser før vi setter i gang med arbeidet.

 

Det er veldig mange gravefirma, hvem skal du velge?

Velg et gravefirma som er her også i fremtiden, men hvordan kan du finne ut av det?
Det kan selvsagt ingen garantere, men en god økonomi er alfa omega for at du får et god håndverk.
Dårlig økonomi gjenspeiler veldig ofte dårlig håndverk og mye reklamasjonsarbeid.
På nettsiden proff.no kan du gratis se hvordan firmaene du har henter pris fra står økonomisk.

Hent flere priser, det er veldig smart å hente priser fra forskjelligere gravefirma da du kan spare store summer.
Sørg for at alle har prist jobben likt og har de samme forbeholdene så du slipper å få overraskelser i ettertid.

Et tilbud bør inneholde prisen inkludert MVA, beskrivelse av hva som skal gjøres og hva som eventuelt ikke er medregnet i fastprisen.
Ønsker du en uforpliktende graveprat, ring oss gjerne på telefon 40 47 40 40.