Det er en rekke forskjellige oppdrag når vi kommer til gravearbeid.
Vi tenkte å ta for oss de vanligste fastpris jobbene og de vanligste timesbaserte jobbene i denne artikkelen.

Fastpris og anbudsjobber

 • Utgraving for enebolig, tommansbolig, tilbygg, garasjer og boder.
 • Drenering av hus
 • Opparbeiding av utomhus områder
 • Bygging av veg og infrastruktur
 • Transport inn og ut av masser
 • Utskifting av et gitt antall meter med kloakk, spillvann, overvann og strømkabler
 • Skifte av utvendige stoppekraner
 • Reparasjon av avdekte feil og mangler på infrastruktur som vann, avløp og strøm
 • Opparbeidelse av parkeringsplasser med feks. stein eller asfalt.

Prisliste for graving i Trondheim inkl. mva.

 • Graving for nye boliger: fra 2.000 til 10.000 kr / kvm‍
 • Drenering: fra 4500r per løpemeter
 • Isolering under jorddekke: fra 650 kroner per løpemeter
 • Grøftegraving: fra 500 kr per løpemeter
 • GPS mål av kabler, vann og avløp til kommunen: fra 3950 pr. oppdrag
 • Oppgraving og skifte av utvending stoppekraner inkl. rørlegger: fra 39.500

Typiske timebaserte gravejobber i Trondheim:

 • Feilsøking etter vannlekkasjer, kabelbrudd og defekte avløpsrør.
 • Sprenging av fjell som ikke er synlig på befaringsdagen.
 • Pigging av berg
 • Akutte gravejobber som krever rask oppstart.
 • Jobber med utfordrende tilkomst pga. for eksempel for tett bebyggelse.
 • Sondesøk og oppmerking av eksisterende vann, avløp og strømkabler for å kartlegge hvordan infrastukturen er idag.

Prisliste for timebaserte jobber i Trondheim inkl. mva

 • Rigg og drift av maskin: fra 4500 pr. oppdrag
 • Gravemelding for graving på privat eiendom: fra 2500
 • Gravemaskinfører inkl. gravemaskin og drivstoff: fra 1550 pr. time
 • GPS mål av kabler, vann og avløp til kommuen: fra 2000 pr. time
 • Gravemelding, inkl. skiltplan, gebyrer til kommune og utsetting av skilt med arbeid i nærheten av kommunal veg: fra 24.900,-

 

Det er fordeler og ulemper med både fastpris og timesbasertarbeid gravearbeid.
En dyktig graver er ofte rask og effektiv og har du graveren på timing betaler du for den tiden han faktisk bruker på jobben.
Du vil ikke måtte betale for uforutsette ting som det kan være tatt høyde for i pristilbud.

Et pristilbud inneholder også alltid forbehold, forbeholde er som ofte sprenging av fjell, forurensede masser og feil på kommunale kart og tegninger.
Altså ting som gravefirmaet ikke har mulighet til å avdekke på befaringen.
Ved en fastpris vil man altså kunne bli satt i en situasjon som vil kreve timesbasert arbeid uavhenging om at man har valgt å få utført oppdraget på  fastpris.
Her er nøkkelen for et godt og varig samarbeid god kommunikasjon underveis.

 

Fordelen med en fastpris er at stort sett slipper man unna fjell, forurensende masser og feil på kart og tegninger eller evt. andre forbehold som tilbudt måtte inneholder.
Da har man på forhånd avklart hvor mye oppdraget vil koste og man har mulighet til å ordne med eventuell finansiering før man starter opp med oppdraget.
Dette er noe som veldig mange synes er trygt og enkelt.

 

Vi i trondheim VVS setter både krav til oss selv, til våre maskiner, til kommunen og til deg som kunde.
Vi skal alltid respektere hverandre og opptre høflige og serviceinnstilte opp i mot hverandre slik at vi får et trivelig samarbeid under hele anleggstiden.

Ønsker du en fastpris, eller ble du fristet til å ta oppdraget på timing?
Uavhenging av hva du måtte ønske å velge står vi klare til å gi deg en fastpris, ta en gratis video befaring eller oppmøte på plass eller bare rett å slett rykke ut og utføre oppdraget på timing.

 

Ta kontakt – vi hjelper deg