Har du behov for noen som kan ta på seg et graveoppdrag etter ordinær arbeidstid? Ikke noe problem, da kan vi i Trondheim VVS hjelper deg. Vi utfører graving for reparasjoner av vann, avløpsrør og elektriske kabler ukentlig. Vi kan bistå med haste saker hvor det må graves i kommunale gater, offentlig grunn eller hvor det rett å slett må brukes håndmakt for å finne rørene.

En liten historie om vår graver Sebastian som hadde et vaktoppdrag i  Prinsensgate i Trondheim sommeren 2020.

 

Raskt oppsummert gikk oppdraget ut på følgende:
På grunn av en større vannlekkasjen utenfor grunnmuren kom det store menger vann inn i kjelleren på dette næringsbygget.
Oppdraget hastet, vi i Trondheim VVS vet at graving i kommunale gater krever søknader som kan ta opptil 1 til 2 uker å få godkjent så her var gode råd dyre.

 

Vi fikk skriftlig godkjennelse fra Trondheim kommune til å sette i gang med oppdraget så lenge vi hadde alle godkjenningene i orden, laget en godkjent skiftplan som dirigerte myke og harde trafikanter, fikk varslet Bane-Nor om arbeid i nærheten av trikkelinjen og risikovurdere dette opp i mot jobben, samtidig som vi fylte inn og sende fra oss nødvendige søknader.

 

Jobben her ble bestilt av kunde en fredag kl 13.00, oppdraget vår godt i gang allerede samme dag kl 17.00.
Gravemaskiner, skilt og gjerder ble kjørt nedover til boligblokken som hadde vannlekkasje.
Det var flere ting ved jobben vi måtte hensyntas, en restaurant som hadde inngangsdør ut i mot vannlekkasjen skulle selvsagt holde åpent i helgen og folk som var i byen måtte ha tilgang til en trygg gangveg mellom ila og torvet. Vår graver ordnet med en trygg midlertidig inngang til restauranten og fortauet ble tilrettelagt slik at det var trygt og enkelt for mennesker som var på farten.

 

Belegningsstein ble fjernet for hånd og lagt til side, kabelkartet viste at det var flere kabler i kryss og tvers over vannlekkasjen, nærmere sagt så det ut som et spindelvev bestående av strømkabler. Det er veldig viktig at man velger rett utstyr for hvert enkelt oppdrag, i dette tilfelle falt vi for en 2 tonns minigraver og god gammeldags spade.
oppdraget ble utført i løpene av fredagskveld og lørdagsformidag. Ingen komplikasjoner oppsto og kunden vår mottok god dokumentasjon som han fikk bruk for opp i mot forsikringen sin som dekket utbedringen.

 

Trenger du hjelp av Sebastian eller en av våre andre gode gravere og rørleggere?
Vi ønsker å være et seriøst og trygt valg både når det gjelder graving, rørleggerarbeid og for våre ansatte og våre leverandører. Ingen jobb er for liten, få er for store. Uansett om det gjelder kummer og gårdssluk eller rehabilitering av vann og avløpsledninger – vi har dyktige gravere som sørger for at gravingen og installasjoner gjennomføres profesjonelt og på en mest mulig kostnadseffektiv måte for deg som kunde.