Hva slags materiale passer best for din oppkjørsel?

Fordelen med eget hus er blant annet at du har større avstand både til vei og naboer. Ulempen er at du må opparbeide adkomst fra porten til huset og eventuelt garasjen. Hvordan du velger å gjøre dette er avhengig av budsjett, hvordan adkomsten brukes og selvfølgelig din egen smak.

Noen har garasjen plassert i utkanten av tomten, slik at bilen kjøres bortimot rett inn fra veien. Adkomsten inn til huset blir da gjerne en ren gangvei, slik at det stilles mindre krav til beskaffenheten på belegget du velger. Skal det derimot tåle vekten av en bil, kanskje med tilhenger og i verste fall belastningen av en av renovasjonsvesenets tungvektere blir det noe helt annet.

 

Det fundamentale

Den viktigste faktoren for et vellykket resultat er ikke bare selve belegget, men hva det ligger på, altså fundamentet. I vårt land, med frost og varme, lever grunnen sitt eget liv med telehiv som kan flytte på og bryte opp det meste.

Derfor er fundamentet helt avgjørende hvis du skal legge noe som skal ha en jevn overflate. Dette fundamentet skal være slik at det ikke holder på vannet, men slipper det gjennom. Det skal også være så dypt og slik sammensatt at det i minst mulig grad lar det som måtte være av bevegelse nede i grunnen forplante seg oppover til belegget.

Spesielt viktig er dette når du skal legge asfalt eller belegningsstein, velger du grus eller singel er det ikke like viktig, da kan du rake fram en noenlunde jevn overflate uansett.

En minigraver er tingen når du skal lage et godt fundament. minigraver er ikke kostbart å leie, se vår online booking kalender for minigraver i trondheim her! Pengene du bruker på en slik, enten du selv står for manøvreringen eller overlater det til en fagmann, vil gjerne vise sin verdi allerede etter første vinteren. Er jobben gjort ordentlig har du fremdeles en jevn og fin oppkjørsel når snøen har smeltet. Har du vært for gjerrig med forberedelsene sitter du med sprukken asfalt eller en mild variant av steinrøys. Da må du gjøre jobben en gang til og det blir enda dyrere.

 

Singel – billig

Et lass med singel koster ikke mer enn noen tusenlapper ferdig levert hvis du skal dekke rundt 100 kvm.

Når du skal fordele dette kan du velge den tunge og kjedelige måten med spade og trillebår over et par dager, leie deg en bobcat etter minigraver eller bestille oss i Trondheim VVS til å utføre hele oppdraget for deg

 

Asfalt – praktisk?

Asfalt er enten omtrent vedlikeholdsfritt eller helt håpløst å vedlikeholde. Hva du ender opp med avgjøres igjen av grunnarbeidet.

Har du et godt og solid fundament, med stein, pukk og subbus godt komprimert, og et lag asfalt på 5-7 cm lagt av fagfolk kan du slappe av. Legger du asfalt oppå en gammel grusvei etter å ha jevnet ut litt her og der med subbus – da kan du få noe å slite med i årevis.

Asfalt blir ubehagelig varm og myk når det er veldig varmt, så det er ikke noe å gå barbeint på eller jekke opp bilen på.

Pris for asfaltlegging til parkering for privatbiler koster mellom 150-200 kr pr kvadrat pluss eventuelle rigg og drift, i tillegg kommer den mer kostbare fundamenteringen som skal til for å få et varlig resultat.

 

Belegningsstein

Her er det veldig mange muligheter og store prisvariasjoner. Du kan få alt fra tynne fliser som egner seg til gangveier, eller solide stein som tåler tunge kjøretøyer. Igjen er det fundamentet som er avgjørende for et godt resultat.

Jobben er tung og gjøres best av fagfolk med riktig utstyr, eller en solid dugnadsjeng med sterke hender og rygger.

Lagt ordentlig med kvalitetsprodukter er belegningsstein noe av det fineste du kan ha i en oppkjørsel.