Vi i Trondheim VVS ble best på pris og gjennomføring og fikk i oppdrag å legge om avløpsrørene i Buengvegen og ned til i de kommunale avløpene i Romuslia

Oppdrag besto av søknad om graving i kommunalgrunn, dispensasjon vedrørende graving i friluftsomerådeog dyretråkk i tillegg til utførelse av rør og gravearbeidet.

En gavesøknad i dette omfanget tar opp til 12 uker å få godkjent, i dette tilfelle fikk vi godkjent oppstart av graving etter 4 uker da vi begrunnet søknaden godt med at rask oppstart også sparer miljøet og friluftsomerådet for unødig forurensning fra dagen avløpsløsning som hadde vesentlige feil og mangler.

God kommunikasjon med byggherre, Trondheim kommune og berørte naboer er veldig viktig under hele jobben.