Graving om vinteren? Det kan faktisk være lurt!

Fordeler ved graving om vinteren

  • Frost i bakken reduserer tilgrising av eiendommen på de steder der arbeidet skal foregå, i tillegg blir det ikke spor av at gravemaskinen kjører over tomten frem til graveomerådet.
  • Grøftens omfang i bredde blir redusert. Det er fordi frosten skaper større stabilitet i grøfteveggene.
  • Hagen benyttes i mindre grad om vinteren.
  • Etterarbeid kan igangsettes før vekstsesong starter til våren, fordi massene har sunket ferdig.
  • En utsettelse av arbeidene til våren kan føre til ventetider før arbeidene igangsettes. Bransjen har da mye å gjøre og ofte lange ventelister.
    Dessuten er dette en tid da hagen igjen blir tatt i bruk etter vinteren.
  • Hagen kan tas i bruk relativt tidlig på våren.
  • Pris! det er ofte billigere å drenere om vinteren enn om sommeren.
  • Du mottar ofte flere tilbud, om sommeren er ofte alle opptatt og det kan være vanskelig å få hentet inn pristilbud.

Her ser du bilder fra en dreneringsjobb vi utført i desember 2021 og en vannledning som vi skiftet pga. lekkasje i januar 2022.

Vi anbefaler alltid å isolere grunnmuren ved drenering hvis boligarealet skal benyttes til soverom, kjellerstue eller generelt oppholdsrom. De ekstra kronene man bruker på å isolere grunnmuren tjener man inn veldig fort både komfortmessig og økonomisk.