Vår kunde hadde behov for drenering rundt en enebolig på Singsaker i Trondheim i forbindelse med rehabilitering.

Kunden ønsket rask oppstart og hjelp til planlegging av gravearbeidet, Vi fant ut at behovet var å få en tørr fin kjeller som skulle benyttes til oppholdsrom.
Derfor valgte vi å prise følgende:

  • Etterisolering av utvending grunnmur.
  • Ny grunnmurspapp rundt hele grunnmuren
  • Ny drenering tilkoblet kommunal overvannsrør
  • Etablering større lysgraver for vinduer i kjelleren
  • Fjerning av overskuddsmasser

 

Oppgraving rundt grunnmurer

Vi startet med å grave opp rundt boligen og rensket grunnmuren for smuss og leire.

 

Vår graveansvarlig for dette prosjektet Sebastian fikk deretter lagt på grunnmurspapp.
Grunnmurspapp har i tillegg til å beskytte grunnmuren for vann og fukt den evnen at den tilrettelegger for at luft kan sirkulere mellom massene rundt huset og grunnmuren.
Når luft sirkulerer mellom grunnmurspappen og grunnmuren sørger dette for at betongen/grunnmuren tørker opp og holder seg sunn og frisk.

Drensrør ble deretter lagt ut slik at det kan holde unna overvann og grunnvann som renner i mot grunnmuren.

Tips:
Drensrør skal legges 5 – 30 cm utenfor grunnmursålen og minimum 20 cm under gulvnivået . Drensledningen skal ha fall på minst 1cm pr. 200cm.
Drensledningen skal ligge på et lag av 5 cm drenerende masse i kornstørrelse 4 – 16 mm.

Vi kontrollerer alltid fallet og dokumenterer dette med bilder før vi fyller over rørene med singel.

 

Når man skal utnytte kjelleren til ekstra rom i huset anbefaler vi å isolere på utsiden av grunnmuren isteden for på innvending side.
Isolerer man grunnmuren på utsiden  reduserer man kuldebruer, samtidig som det gir en mer fuktsikker konstruksjon.

Tips:
Det anbefales at det kun isoleres på utsiden av muren. Dersom det isoleres på innsiden, bør ca. 2/3 av veggens totale isolasjonsmengde være på yttersiden

En godt isolert grunnmur er alfa omega for en varmt og trivelig kjeller.
Vi benytter XPS isolasjon fra Sundolitt i Trondheim, en velkjent og god leverandør av isopor.

 

Som du ser på bildet over benytter vi en hoppetusse slik at densrørene blir liggende stabilt og graveomerådet ikke synker med tiden.

Vi legger alltid singel rundt drensrørene og helt opp til bakkenivået. Slik får man en veldig effektiv drenering og gode masser som også har den egenskapen at den er vanskelig for skadedyr å grave i, rotter og mus vil ha problemer med å gravehull i singel da hullene de graver raser sammen når de forflytter seg.

 

Har du behov for graver i forbindelse med drenering?
Vi kan gi deg med alt fra tips og råd til et uforpliktende gravetilbud.