Kunde hadde problem med avløpet sitt og bestilte oss til oppgraving og utskifting av avløp, overvann, utvendig stoppekran og vannledningen inn til huset.

Kunden ønsket hjelp til kartlegging av rørbruddet, bistand opp i mot forsikringen og oppgraving og utskifting.
Derfor valgte vi å prise følgende:

  • Sondesøk for å kartlegge hvor avløpet ligger, eksisternede tegninger var ikke til å stole på.
  • Søknad til kommunen for oppgraving og utskifting av kloakk i kommunal veg.
  • Oppgraving og skifte av masser i grøften.
  • Separere overvann fra spillvann/kloakk.
  • Ny vannledning fra anboring og inn til boligen.
  • gjenfylling og opparbeidelse av tomt.

 

Hvor går avløpet?

Vi startet med et sondesøk, på et sondesøk tar vi et rørinspeksjonskamera som sender ut radiosingel som en håndholdt mottaker registrerer hvor er. Dermed kan vi kartlegge akkurat hvor avløpet ligger. Dette utstyret funger like godt til å finne avløpet i betongdekke som utvending på bakken.

Søknad for graving i veg

Etter vi hadde kartlagt hvor avløpene var lagt var det dags for å utarbeide skiltplan, risikovurdere gravearbeidet og fylle ut nødvendige søknader til Geomatikk og kommunen.
En søknad for graving i veg og ved veg i Trondheim krever Kgrav,

Hva er KGrav
Før man søker om gravetillatelse må man i Trondheim kommune søke om tillatelse til å ha ledninger i bakken ved arbeid nærmere en 3 meter fra kommunal veg.
I KGrav portalen koordineres gravearbeid. Løsningen sørger for at relevante netteiere blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering, slik at dere kan legge kabler i samme grøft.
Det vil si at feks. Get kan legge fiber i grøften vi skal bruke til å legge inn avløp inn til en bolig, slik at vegen ikke trenger å bli gravd over i 2 omganger.

Tips:
Før graving kan igangsettes, må entreprenøren søke kommunen om gravetillatelse.
Søknaden blir behandlet så raskt som mulig, men søker må påregne minimum to dagers
behandlingstid. Ved omfattende trafikkregulering må det påregnes lengre behandlingstid.
Kommunen krever at gravearbeidene er planlagt gjennomført med fokus på
framdrift, framkommelighet for alle og trafikksikkerhet, fram til gravestedet er meldt oppfylt og
klargjort for oppmåling og asfaltering.
Øyeblikkelig gravebehov?
Når det er behov for graving på grunn av større lekkasjer, kabelfeil eller ledningsbrudd som må foretas omgående, melder vi dette til Trondheim bydrift og får egen dispensasjon til å starte opp gravejobben med engang og får utført søknad om gravetillatelse påfølgende virkedag.

 

6 tonn med gravemaskin ble lastet opp og tilkjørt prosjektet.

Det er viktig å bruke rett gravemaskin, på denne jobben valgte vi å bruke en 6 tonns gravemaskin med rototilt.
Den er stor nok til å få unna jobben men også liten nok til å bevare så mye som mulig av hagen til vår kunde.

 

Her ser vi en av våre dyktige medarbeidere Sebastian i sitt rette element.
Grøften er gravd opp, avløpene er kartlagt og vannledningen er avdekket, så her er det klart for litt rørleggerarbeid.
Vi fikk hyggelig besøk av Trondheim kommune som daglig er innom prosjekter hvor det utføres gravearbeid.

 

Kontroll av gravetillatelse

Trondheim kommune kjører rundt i Trondheim og tar uanmeldte kontroller av gravearbeid som blir utført.
Vi har selvsagt alltid papirene i orden og har et kjempe godt samarbeid med Trondheim Bydrift.
På denne gravejobben kom kommunen innom får en hyggelig graveprat, sjekket over loggbøker, skiltplaner, hms og at arbeidet er utført iht. innsendte søknader.
Alt blir funnet i orden og kommunen sender en bekreftelse til alle involverte parter om at alt er i skjønneste orden før de kjører videre til neste kontroll.
Her kan du se vedlagt bekreftelse fra kommunen om at alt var i orden, denne blir sendt til huseier og alle andre involverte parter.